• (Een serie) van trainingen/workshops/lessen en series van sessies en/of lessen worden overgemaakt ofwel contant betaald, met uitzondering van de trainingen/workshops/sessies waarbij staat vermeld dat het bedrag van te voren overgemaakt dient te worden.
 • Na betaling van dit bedrag van één of meerdere trainingen/workshops/sessies en/of lessen is deelname definitief.
 • Als betaling is geschied, is restitutie niet meer mogelijk bij afzeggen van één of meerdere trainingen/workshops/sessies en/of lessen (tenzij docente anders wordt besloten na overleg).
 • Als deelnemer niet op afgesproken datum een wekelijkse/tweewekelijkse les/workshop kan volgen, kan deze worden ingehaald op ander moment (mits datum wordt gevonden).
 • Lessen worden in een keer of maandelijks en vooraf betaald en zijn individueel (tenzij anders wordt afgesproken).
 • Bij afzeggen of annuleren van de kant van de trainer/docent vindt terugbetaling plaats van de gemiste training/workshop/les of sessie tenzij deze wordt vervangen door een andere docent of trainer.
 • Annuleren van deze afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. 
 • Bij annuleren van lessen en/of sessies binnen 24 uur, wordt het bedrag voor 100% in rekening gebracht.
 • Uitzonderingen op deze regel vinden plaats in overleg met de trainer/docente.
 • Bij concerten: als opdrachtgever afzegt (bv als gevolg van maatregelen door de overheid) wordt in overleg vergoeding, gage, afgesproken. Als uitvoerende, M. Kampinga, afzegt, wordt getracht vervanging te vinden.
 • Begeleiding wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn eigen bijdrage aan deze training/les/sessie. Dat was voor corona zo en dat is na corona zo.