Om je pure stem te spreken.
Home » Voorwaarden
 • (Een serie) van trainingen/workshops en series van sessies en/of lessen worden contant betaald, met uitzondering van de trainingen/workshops/sessies waarbij staat vermeld dat het bedrag van te voren overgemaakt dient te worden.
 • Na betaling van dit bedrag van één of meerdere trainingen/workshops/sessies en/of lessen is deelname definitief.
 • Als betaling is geschiedt, is restitutie niet meer mogelijk bij afzeggen van één of meerdere trainingen/workshops/sessies en/of lessen. 
 • Als deelnemer niet op afgesproken datum een wekelijkse/tweewekelijkse pianoles kan volgen, kan deze worden ingehaald op ander moment (mits datum wordt gevonden).
 • Pianolessen worden maandelijks en vooraf betaald en zijn individueel (tenzij anders wordt afgesproken).
 • Bij afzeggen of annuleren van de kant van de trainer/docent vindt terugbetaling plaats van de gemiste training/workshop/les of sessie tenzij deze wordt vervangen door een andere docent of trainer.
 • De intake of proefles is kosteloos, tenzij anders is afgesproken. Annuleren van deze afspraak dient uiterlijk 48 uur van te voren te geschieden.  Als de gratis intake binnen de 48 uur wordt geannuleerd, wordt het reguliere tarief van fr les en/of sessie in rekening gebracht.
 • Bij annuleren van lessen en/of sessies binnen 48 uur, wordt het bedrag voor 100% in rekening gebracht.
 • Uitzonderingen op deze regel vinden plaats in overleg met de trainer/docente.
 • Begeleiding wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar.
 • Begeleiding vindt alleen plaats op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Door een cliënt verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn eigen bijdrage aan deze training.